Klik om te vergroten

Rechtrichten

De trainingsmethode rechtrichten volgens het systeem van Antoine De Bodt besteedt als geen andere methode uitgebreid aandacht aan de natuurlijke scheefheid van een paard. Een paard blijft zijn leven lang in meer of mindere mate scheef en de juiste omgang met de scheefheid is de kern van de rijkunst en van de trainingsmethode.

De natuurlijke scheefheid is een musculair probleem, dat door training van de spieren opgelost kan worden. Alleen een recht gericht paard blijft op den duur gezond. Via onze trainingsmethode, die gebaseerd is op de klassieke rijkunst, kunt u uw paard recht richten, gespierder en sterker maken, zodat het paard u beter kan dragen. Het paard zal zuiver, soepel en nageeflijk gaan lopen, de beide achterbenen zullen onder het lichaam gebracht worden en zich ontspannen. Het paard zal gezond blijven en graag voor u werken!

Alle paarden zijn zeer gebaat bij onze trainingsmethode omdat onze methode van paarden ruggangers maakt (paarden die hun rug loslaten en hun buikspieren gebruiken) ipv schenkelgangers (paarden die niet schwungvol door de rug bewegen).

Onze methode is er in de eerste plaats op gericht om het evenwicht te herstellen door het paard recht te richten waarbij zijn gewicht over alle vier de benen wordt verdeeld. Van het herstelde natuurlijk evenwicht kan de ruiter naar het rijkunstig evenwicht toewerken, waarbij 3/5 van het gewicht van het paard door zijn achterhand wordt gedragen.

Onze trainingsmethode is gebaseerd op vijf elementen:

1. Ontspanning
2. Aanleuning
3. Recht richten
4. Verzamelen
5. Oprichten

Tijdens de lessen en trainingen gaan we in het bijzonder in op HOE de ruiter het paard kan laten ontspannen, tot een goede aanleuning kan komen, het paard recht kan richten om het vervolgens te kunnen verzamelen en op te richten.

Als een paard klassiek is opgeleid dan is ontspanning de eerste fase en de oprichting de laatste. Als een paard echter in zijn scheefheid is doorgereden, kun je niet tot ontspanning komen en zal je het paard eerst recht moeten richten. Ontspanning kan niet zonder recht richten. Zolang een paard scheef loopt, hoe weinig ook, zal het zich namelijk moeten spannen om overeind te blijven.

Het paard moet zijn buikspieren aanspannen om de rug te ontspannen. Pas dan kan de achterhand ondertreden en zal het paard nageeflijk zijn. Alleen een recht gericht paard zal gelijke aanleuning op beide teugels nemen en zal zich laten verzamelen en oprichten.

De vijf elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen te allen tijde op een correcte manier nagestreefd te worden. Het eindresultaat zal een recht, verzameld en opgericht paard zijn dat met een gelijkmatige aanleuning losgelaten, tactmatig en schw├╝ngvol van achter naar voor door de rug kan bewegen.

Door middel van onze trainingsmethode werden deze elementen reeds bij honderden paarden opgebouwd, zowel bij spring- en dressuurpaarden als bij paarden bestemd voor de men- of rensport met bewezen successen. Hulpteugels worden hierbij nooit gebruikt. Als de ruiter volgens onze trainingswijze kan rijden zijn slofteugels, martingaal, halsverlengers enz. totaal overbodig. De enige ondersteuning voor het rijden die wij gebruiken is het werk aan de dubbele longe.

Rechtrichten
Klik om te vergroten